top of page

OPETUSMATERIAALI

Adult Students
KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Puhutaan alkoholista -opetusmateriaali koostuu harjoituksista, jotka pohjautuvat nuorten omiin edellytyksiin, kokemuksiin ja elämäntilanteisiin. 

Harjoituksissa keskitytään nuorten valmiuksiin vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja valintoihin itsenäisesti. 

Materiaali on helppokäyttöistä ja soveltuu usean eri oppiaineen tarpeisiin. 

NÄIN KÄYTÄT AINEISTOA

Materiaaliin tutustumista varten Puhutaan alkoholista -aineisto on koottu kirjamuotoon, jota voi selata netissä: katso alta linkki "SELAA KIRJAA". 

Käytön helpottamiseksi kirja on jaettu osiin, joista jokainen on erikseen ladattavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostomuodossa.  Oppilaan tehtäväaineistot voi vielä tulostaa erikseen.

SELAA KIRJAA

MATERIAALIT
Stairs

OPETUSMENETELMÄT

JA 

RAKENNE

Puhutaan alkoholista on laadittu niin, että sitä on helppo soveltaa nuorten erilaisiin alkoholinkäyttökokemuksiin sekä valmiuksiin käsitellä perusteluja ja käydä läpi asioita eri työskentelymuotojen avulla. Aineisto on jaettu neljään tasoon, jotka huomioivat nuorten erilaiset elämäntilanteet.

Confetti Storm

TASO

Kolmannen tason harjoitukset perustuvat pääasiallisesti nuorten aktiiviseen tiedonhakuun ja keskusteluun alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä.

Oppilaat voivat hakea tietoa itsenäisesti, ja keskusteluissa voidaan käydä läpi esimerkiksi alkoholinkäytön riskejä, sopimatonta alkoholinkäyttöä, lainsäädännöllisiä näkökohtia, liikenneasioita, fyysisiä seikkoja ja terveyskysymyksiä.

Smiling Girl

VALMISTAVA TASO

TASOT 1-2

 

Ensimmäisen tason tehtävien pyrkimyksenä on vahvistaa nuorten itseluottamusta sellaisten harjoitusten avulla, jotka käsittelevät ryhmäpainetta ja kaveruutta. Harjoitusten tarkoituksena on rohkaista nuoria kieltäytymään alkoholista.

Kakkostason harjoitusten tarkoituksena on vahvistaa nuorten itseluottamusta, soveltaen erityisesti alkoholiin liittyviin kysymyksiin. Harjoituksissa kiinnitetään huomiota nuorten alkoholinkäytön aloittamiseen liittyviin syihin. Lisäksi niiden avulla voi keskustella alkoholinkäytön seurauksista sekä mahdollisista vaaratilanteista ja niissä toimimisesta.

Female Student with Laptop

KOULU

JA 

VANHEMMAT

Alkoholiin liittyvät kysymykset eivät kuulu ainoastaan terveystiedon opetukseen, vaan aihetta voidaan käsitellä myös osana muuta koulutyötä. Tässä osiossa kuvaillaan, kuinka alkoholivalistus voidaan sisällyttää osaksi useimpia oppiaineita ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Koulussa kannattaa keskustella aihepiiriin liittyvien kysymysten sijoittelusta eri luokka-asteille ja oppiaineisiin. 

bottom of page