top of page
TAVOITTEET

Opetusmateriaalin laadinnan tavoite on ollut toimia tukena ja innoituksena alkoholinkäyttöä ennaltaehkäisevässä työssä. Ensisijainen tavoite on siirtää nuorten alkoholikokeilujen aloittamisikää myöhemmäksi, ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin. 

Tavoitteisiin pyritään välittämällä tietoa alkoholin vaikutuksista ja riskeistä sekä lainsäädännöstä ja sen perusteista. Laajempana päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten alkoholinkäytön riskiryhmissä.

Ihmiset suhtautuvat alkoholiin eri tavoin. Toiset eivät juo lainkaan, toiset taas saattavat ottaa lasillisen silloin tällöin, usein juhlatilaisuuksissa kuten häissä, jouluna tai uutena vuotena. Alkoholinkäytön määrästä riippumatta on tärkeä tietää, millaisia riskejä ja seurauksia sen käyttöön liittyy. 

Nuorilla on erilaisia kokemuksia alkoholista, mikä vaikuttaa heidän valmiuksiinsa käsitellä perusteluja ja käydä asioita läpi eri työskentelytapojen avulla. Jotta jokaisen yksilön voisi tavoittaa juuri oikealla tavalla, täytyy koulutuksen soveltua hänen omaan elämäntilanteeseensa. Puhutaan alkoholista ottaa huomioon tämän tekijän: sen käytännön harjoitukset on jaettu neljään eri tasoon nuorten alkoholinkäyttökokemusten mukaisesti. Materiaalia voidaan käyttää monipuolisesti eri oppiaineiden yhteydessä.

bottom of page