top of page
kupla3.png

Itsetuntemuksen
vahvistaminen

JOHDANTO

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa itseluottamusta ja parantaa itsetuntoa. Oppilaat kuvailevat toistensa hyviä puolia ja vahvistavat näin toistensa minäkuvaa. Tarkoitus on kehua muita hauskalla tavalla.  Hyvä itsetunto auttaa nuoria pohtimaan, kuinka he toimivat ja tekevät itsenäisiä valintoja erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi jos heitä painostetaan kokeilemaan tupakkaa, alkoholia tai huumeita, osallistumaan kiusaamiseen tai käyttäytymään asiattomasti.

puhutaan_alkoholista
kupla2 copy.png

Minäkuvaa vahvistava korttipeli

VALMISTELU

Kopioi ja leikkaa "ominaisuuskortit" täältä. 

HARJOITUKSEN KULKU

 

  1. Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin.

  2. Kukin ryhmä saa kasan kortteja, jotka laitetaan pinoon pöydälle tekstipuoli alaspäin. Jokainen ottaa vuorollaan kortin, lukee sen äänettömästi eikä näytä sanaa muille, ja asettaa sen sitten tekstipuoli alaspäin sen henkilön eteen, johon kortissa mainittu ominaisuus sopii parhaiten.  Kortin voi myös antaa itselleen, mutta silloin se laitetaan erilleen muiden antamista korteista. 

  3. Kun kaikki kortit on jaettu, jokainen oppilas lukee ensin muiden antamat kortit ja sitten itselleen antamansa kortit.

  4. Kortin antanut saa selittää ja käyttää esimerkkejä, miksi ominaisuus kuvaa sen saanutta henkilöä, mutta kortin saaneen tulee ottaa kohteliaisuudet vastaan kyseenalaistamatta niitä.

  5. Kun kaikki ovat lukeneet korttinsa, jokainen oppilas voi kirjoittaa ”Minä olen…” -listan hänestä mainituista ominaisuuksista.

ryhmä.png
bottom of page