top of page
kupla3.png

Uskalla kieltäytyä

JOHDANTO

Pariharjoituksen tarkoituksena on saada oppilaat omaksumaan kriittinen suhtautuminen alkoholinkäyttöön ja saada heidät ajattelemaan omia reaktioitaan ja toimintaansa ryhmäpainetilanteessa. Pystyvätkö he pitämään tilanteen hallussaan vai viekö tilanne heitä? Uskaltavatko he sanoa ei? Harjoitus korostaa oppilaiden oman toiminnan merkitystä eri tilanteissa.

puhutaan_alkoholista

HARJOITUKSEN KULKU

1) Aloita kertomalla, että harjoituksen tavoitteena on löytää tapoja toimia tilanteissa, joissa on vaara joutua tekemään jotain vastoin tahtoaan. 

Keskustelkaa, miksi jotkut uskaltavat kieltäytyä ja toiset eivät? 

 

2) Pyydä oppilaita pareittain pohtimaan millaisiin tilanteisiin he saattavat joutua, ja harjoittelemaan mahdollista keskustelua niissä. Tehkää harjoitus, jossa toinen yrittää saada pariaan lähtemään juhliin, mutta pari haluaa ensin selvittää, ovatko juhlat sellaiset, joihin hän haluaa osallistua. Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin keksimänsä kysymykset ja vastaukset. 

 

Esimerkki:

- ”Jere pitää juhlat, lähdetkö mukaan?”

- ”Millaiset juhlat ne ovat? Onko siellä aikuisia ja ketkä ovat tulossa?” 

- ”Ei siellä ole vanhempia, kaikki jotka tunnen ovat tulossa ja ollaan 

    hankittu vähän juomia.” 

- ”Etkö voisi sanoa, ketä meidän luokalta on tulossa?”

 

3) Juhlissa osa käyttää alkoholia, osa ei. Miten tämä vaikuttaa kaverisuhteisiin? Millaisia tilanteita juhlien aikana saattaa ilmetä? 

 

4) Käykää koko luokan kanssa läpi oppilaiden välillä syntyneet keskustelut ja perustelut. Keskustelkaa lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa: 

-    Mitä olet oppinut harjoituksen aikana? 

-    Voiko kieltäytymistä opetella? Mitä pitäisi sanoa? 

    Mitkä syyt hyväksytään? Mitä syitä ei hyväksytä?

-    Millä tavoin voit auttaa muita kieltäytymään alkoholin käytöstä? 

-    Luuletko, että aikuisista on yhtä vaikea sanoa ei? Jos aikuisten on 

    mielestäsi helpompi kieltäytyä, mistä se voi johtua? Vai onko 

    aikuisten ehkä jopa vaikeampi kieltäytyä? 

 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Katsokaa Puhutaan alkoholista -verkkosivuilta löytyvä video Juuei kiitos.

Mitä ajatuksia se herättää? Keskustelkaa, ovatko nuoret olleet itse vastaavassa tilanteessa. 

Tehtävän voi suorittaa myös itsenäisesti niin, että oppilaille jaetaan videon youtube-linkki ja jokainen kirjoittaa oman vastauksensa. 

ryhmä.png
kupla2 copy.png

Nuoria 

osallistava 

harjoitus

bottom of page