top of page
SAATTEEKSI

Nuorten juomista on perinteisesti pyritty torjumaan vetoamalla terveysvaikutuksiin ja lakiin. Alkoholinkäyttöön liittyvät terveyshaitat eivät kuitenkaan tunnu kiinnostavan nuoria, vaan juomiseen suhtaudutaan ympäristön ja kaveripiirin luoman sosiaalisen paineen ja arvomaailman mukaisesti. 

Puhutaan alkoholista rohkaisee nuoria miettimään yhdessä juomiseen liittyviä kokemuksiaan ja käsityksiään. Asioista keskusteleminen omien kokemusten pohjalta selkeyttää nuorille niitä syitä, miksi alkoholin käytön aloittamista kannattaa siirtää myöhemmäksi, aikuisiälle saakka. Kieltojen ja mystifioinnin sijaan Puhutaan alkoholista pyrkii vaikuttamaan nuorten asenteisiin niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin. 

 

Alle 18-vuotias ei lain mukaan saa ostaa eikä nauttia alkoholijuomia, ja siihen on olemassa hyvät perusteet. Tiukentuneen valvonnan vuoksi alaikäisten tekemät alkoholijuomaostokset laillisissa myyntipisteissä ovat vähentyneet, mutta tutkimusten mukaan sisarukset, kaverit ja vanhemmat ovat avainasemassa siinä, kuinka nuoret alkoholijuomia hankkivat. 

Nuorten alkoholinkäyttö on asia, joka kuuluu kaikille. Afrikkalaisen sanonnan mukaan "It takes a village to raise a child". Siksi myös Suomen Alkoholijuomakauppa ry (SAJK) toimii vastuullisesti nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseksi ja aloitusiän siirtämiseksi täysi-ikään.

bottom of page