top of page
VANHEMMILLE

Nuorten suhde alkoholiin on asia, johon vanhemmat törmäävät ennemmin tai myöhemmin. Aihe on vaikea ja sitä voidaan lähestyä monin tavoin. 

Useimmat vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, kuinka alkoholiin liittyviä asioita koulussa käsitellään. Puhutaan alkoholista antaa nuorille valmiuksia keskustella asioista myös vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. 

 

Puhutaan alkoholista -aineisto sisältää vaiheittaisen mallin, jonka tarkoituksena on havainnollistaa koulun ja vanhempien välistä työtä ja antaa käytännön esimerkkejä. 

Kokemusten perusteella tiedetään, että mahdolliset ongelmat huomataan ja niihin puututaan yleensä suhteellisen nopeasti luokissa, joissa vanhempien keskinäiset suhteet ovat hyvät ja he ovat tottuneet keskustelemaan keskenään avoimesti.

bottom of page