1/2

Nuorten

alkoholinkäytön ennaltaehkäisyn ohjelma

Onko sinulla keinoja puhua alkoholista nuorten kanssa?

PUHUTAAN ALKOHOLISTA

Puhutaan alkoholista on nykymaailmaa ymmärtävä ja monipuolinen opetusmateriaali, joka on suunnattu perusopetuksen yläluokille (13-17 -vuotiaille nuorille). Opettajille se tarjotaa käytännöllisen työkalun nuorten elämään liittyvien vaikeiden asioiden käsittelyyn. 

 

Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. 

Keskustelun ja harjoitusten avulla pyritään vaikuttamaan nuorten alkoholia koskeviin asenteisiin niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin.

TUTUSTU PUHUTAAN

ALKOHOLISTA

-KIRJAAN

JOUKKOHARHA
MATERIAALIT
Stairs

OPETUSMENETELMÄT

JA 

RAKENNE

Smiling Girl

VALMISTAVA TASO

TASOT 1-2

 

Puhutaan alkoholista on laadittu niin, että sitä on helppo soveltaa nuorten erilaisiin alkoholinkäyttökokemuksiin sekä valmiuksiin käsitellä perusteluja ja käydä läpi asioita eri työskentelymuotojen avulla. Aineisto on jaettu neljään tasoon, jotka huomioivat nuorten erilaiset elämäntilanteet ja alkoholinkäyttökokemukset.

Harjoitukset on jäsennelty niin, että niiden avulla saataisiin luontevasti tietoa nuorten alkoholinkäytöstä ja voitaisiin näin sovittaa ennaltaehkäisevä alkoholikasvatus oikealle tasolle.

Confetti Storm

TASO

Kolmannen tason harjoitukset perustuvat pääasiallisesti nuorten aktiiviseen tiedonhakuun ja keskusteluun alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä.

Oppilaat opettavat toisiaan ja hakevat tietoa itsenäisesti, ja keskusteluissa käydään läpi esimerkiksi alkoholinkäytön riskejä, sopimatonta alkoholinkäyttöä, lainsäädännöllisiä näkökohtia, liikenneasioita, fyysisiä seikkoja ja terveyskysymyksiä.

Ensimmäisen tason lähtökohtana on, että nuoret eivät käytä alkoholia lainkaan tai käyttävät sitä erittäin vähän. Tehtävien pyrkimyksenä on vahvistaa nuorten itseluottamusta ryhmäpainetta ja kaveruutta käsittelevien harjoitusten avulla ja rohkaista näin kieltäytymään alkoholista.

2. tason harjoitusten tarkoituksena on vahvistaa itseluottamusta, soveltaen erityisesti alkoholiin liittyviin kysymyksiin. Huomiota kiinnitetään nuorten alkoholinkäytön aloittamiseen liittyviin syihin. Lisäksi keskustellaan alkoholinkäytön seurauksista sekä mahdollisista vaaratilanteista ja niissä toimimisesta.

Female Student with Laptop

KOULU

JA 

VANHEMMAT

Alkoholiin liittyvät kysymykset eivät kuulu ainoastaan terveystiedon opetukseen, vaan aihetta voidaan käsitellä myös osana muuta koulutyötä. Tässä osiossa kuvaillaan, kuinka alkoholivalistus voidaan sisällyttää osaksi useimpia oppiaineita ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Koulussa kannattaa keskustella aihepiiriin liittyvien kysymysten sijoittelusta eri luokka-asteille ja oppiaineisiin. 

Koulun tehtäviä teemaan liittyen on hahmoteltu sekä opetussuunnitemassa ja ohjelmissa että koululainsäädännössä. Yleensä paikalliset työskentelysuunnitelmat sisältävät myös tavoitteita, jotka sivuavat aiheen käsittelyä. Jotta aineisto olisi mahdollisimman helppo sovittaa koulun omiin käytäntöihin, on tähän osioon kerätty lainsäädännöstä, opetussuunnitelmien perusteista ja opetusohjelmista soveltuvia kohtia.

OTA YHTEYTTÄ JA TIEDUSTELUT

Kiitos, olemme vastaanottaneet viestisi.

PL 148 

00251 Helsinki 

www.sajk.fi

YHTEYSTIEDOT

Suomen Alkoholijuomakauppa ry (SAJK)

 

OSOITE